Aanpak

Strategie & Concept

Veel van onze opdrachtgevers komen met een specifieke visie voor een online project. Of het nu gaat om een website, webshop, online configurator of online campagne, op hoofdlijnen is er een kader. Met meer dan 20 jaar ervaring begrijpen we het belang om in een vroeg stadium diepgaande vragen te stellen over o.a. de digitale omgeving van de klant, de doelgroepen, de customer journey, concurrenten en doelstellingen. Past het toekomstige project bij de bestaande bedrijfs- en marketingstrategie? Om hierin een verdieping aan te brengen stellen wij voor om een werksessie te organiseren. Zo kunnen we zeker stellen dat we iets creëren wat op alle fronten de beste oplossing biedt.

Strategie En Concept

Strategiesessies

Tijdens onze strategiesessies gaan we gezamenlijk aan de slag om een goed doordachte digitale strategie, langetermijndoelstellingen en een duidelijk projectkader te formuleren. We zorgen voor een gedegen voorbereiding, zodat we precies weten waar we naartoe werken. Afhankelijk van het specifieke project kunnen we vervolgens de eerste ontwerpschetsen maken of zelfs een prototype ontwikkelen. Soms is het ook nodig om de doelgroep verder te analyseren en meerdere persona's uit te werken, zodat we echt inzicht krijgen in wie we bereiken en hoe we dat het beste kunnen doen.

Functioneel onderzoek

Wanneer een project vanaf de aanvraag al een duidelijke vorm heeft, zoals bijvoorbeeld een verzoek voor een product configurator, dan gebruiken we de verkenningsfase voor een meer gericht functioneel onderzoek. Tijdens een strategiesessie bespreken we functionaliteiten, specificaties, afbakening en integratie in het digitale landschap. We brengen in kaart met welke andere softwaresystemen de online oplossing moet communiceren en schetsen een mogelijke architectuur.

Voor wie is de verkennen fase?

We noemen het geheel van activiteiten in deze voorbereidingsfase verkennen. Een grondige verkenning legt de basis voor de volgende fase: vormen, waarin we een concrete online oplossing gaan realiseren. Indien nodig betrekken we ook onze online marketing specialisten in de derde fase: versnellen, om de lancering en promotie van het project te optimaliseren.

Dit kun je van ons verwachten

De verkennen fase bestaat uit verschillende onderdelen.
Werksessie

Na onze vrijblijvende kennismaking plannen we een werksessie in. Wat ons onderscheidt, is dat we in sommige gevallen zelfs vóór de werksessie kunnen beginnen met eenvoudige marketingactiviteiten.

Verkennen

Samen met jou definiëren we in deze fase de langetermijndoelstellingen, strategie en verkennen we de markt en concurrenten. Dit verkennen proces bestaat voornamelijk uit denkwerk, samen met jou gaan we om tafel om de overkoepelende strategie te bepalen.

Concept

In sommige gevallen komt er tijdens een werksessie een concept tot stand, dat wij verder uitwerken. Denk aan een schets of eerste versie van een prototype, maar ook een pitchdeck of een infographic kunnen hieronder vallen.

Meerdere sessies

Sommige klanten hebben behoefte aan meerdere werksessies.

Vervolg proces

Zelf aan de slag of naar de vormen of versnellen fase.

Cases