Aanpak

Design & Development

Naast onze verkennen en versnellen fasen, hebben we ook de fase ‘vormen’. Hier vindt de concrete realisatie van websites, configurators en andere op maat gemaakte webapplicaties plaats. We hebben inmiddels al talloze configurators, webshops en websites ontwikkeld voor verschillende organisaties. Bij de uitvoering van elk project stellen we een deskundig team samen, bestaande uit een projectleider, een ontwerper, en front- en backend developers.

Design & Development

Design

Voordat we beginnen met het coderen van een configurator, website of andere vorm van een webapplicatie, gaan onze designers aan de slag met het creatieve proces. Ze verkennen verschillende creatieve opties en werken aan het definiëren van de algehele uitstraling van het project. Hierbij speelt het ontwikkelen van wireframes een essentiële rol, omdat dit de structuur en basis van het ontwerp belicht. Onze designers werken nauw samen met ons development team om ervoor te zorgen dat de ontwerpen niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook functioneel en gebruiksvriendelijk. 

Development

Zodra het ontwerpproces is afgerond gaat ons development team aan de slag met het daadwerkelijk bouwen van het product. Zij zetten het ontwerp om in een goed functionerende webapplicatie. Terwijl de designers zich richten op esthetische aspecten en gebruiksvriendelijkheid, zijn onze developers gericht op technische aspecten, zoals prestaties, veiligheid en schaalbaarheid. Ons team zorgt ervoor dat de applicatie niet alleen voldoet aan de huidige eisen, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige ontwikkelingen gemakkelijk te integreren.

Iteratief werken

De uitvoering van onze design- en developmentprojecten verloopt iteratief, die verdeeld zijn over meerdere sprints. Gedurende een sprint staan de werkzaamheden vast. Eventuele wijzigingen worden beoordeeld door zowel de projectleider als de opdrachtgever en in een volgende sprint of toekomstige versie opgenomen. We integreren elementen van Scrum, zoals daily stand-ups en retrospectives, maar we passen ze aan zodat ze naadloos aansluiten bij onze werkwijze. 

Dit kun je van ons verwachten

De vormen fase bestaat uit verschillende onderdelen.
Conceptontwikkeling

Bestaat uit verkenning van kleuren, beeldtaal, typografie en uitstraling. Creëren van wireframes en vaststellen van de benodigde UX-vereisten.

Projectplan realisatie

Opstellen van een plan met een tijdschema voor de te leveren functionaliteiten en het design.

Visual design

Selecteren en bewerken van beeldmateriaal en voorbereiden van visuele content.

Project setup

Ontwikkelen van een styleguide, definities voor de database en coderen van de benodigde basislogica. Voorbereiden van SEO-definities. Opzetten van OTAP-omgevingen, inclusief configuratie van ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgevingen met source control, database, geautomatiseerde tests en publicaties.

Realisatie

Lay-out en technische definitie van CMS-templates voor webpagina's, al dan niet met specifieke contentblokken. Technische uitwerking van de weergave van een webpagina en van functionele eisen, zowel technisch als visueel.

Oplevering

Verwerken van content door het invoeren van tekst en beeldmateriaal dat door de klant is aangeleverd. End-to-end-testen voor functionele en visuele kwaliteitscontrole van het eindproduct. CMS-training en instructie aan de klant over het gebruik van het CMS-systeem in relatie tot het eindproduct.

Service

Mogelijke ondersteuning, inclusief incident management indien nodig.