Aanpak

Online marketing partner

Orange Juice is niet zomaar een online marketing bureau in Arnhem. Wij zijn jouw online marketing partner en samen zetten we jouw onderneming in beweging. Als we aan de slag gaan met de online marketing voor onze klanten, geloven we in een nauwe samenwerking. Want alleen door samen te werken, bereiken we de beste resultaten.

Orange Juice Arnhem Full Service Marketing

Samenwerking

We hechten enorm veel waarde aan een intensieve samenwerking en gelijkwaardigheid. Zowel wij als jij hebben een sleutelrol in het uitvoeren van taken die de groei van jouw onderneming bevorderen. Als jouw strategische online marketingpartner streven we naar een duurzame samenwerking, waarbij we gezamenlijk werken aan het succes van jouw bedrijf. Onze aanpak is resultaatgericht en omvat een allesomvattende benadering van marketing. We zijn flexibel in het gebruik van diverse kanalen binnen online marketing.

Filosofie

Onze filosofie draait om eerlijke resultaten en een gelijkwaardige samenwerking. Naast dat wij fungeren als jouw online marketing partner, denken wij ook buiten onze diensten om met jou mee om jouw bedrijf te laten groeien. We hechten waarde aan een realistische kijk, waarbij we erkennen dat groei niet uitsluitend afhankelijk is van online marketing. Ons doel is om samen met jou een solide basis te leggen voor de groei en het succes van jouw onderneming.

Dit kun je van ons verwachten

De versnellen fase bestaat uit verschillende onderdelen.
Strategie bepalen

De overkoepelende strategie is duidelijk, vanuit daar gaan we vol energie aan de slag met het ontwikkelen van de marketingstrategie.

Startfase

Altijd beginnen we met een grondige nulmeting, gevolgd door diverse analyses die passen bij de strategie. Hierbij hoort ook het onboardingproces, waarbij we de benodigde materialen verzamelen en toegang verlenen tot relevante accounts.

Aan de slag

Nu is het tijd om echt te knallen met de marketingactiviteiten.

Operationeel

Maandelijkse overleggen en het bespreken van lopende zaken staan centraal, vaak ondersteund door een actielijst. We delen rapportages en bieden toegang tot een dashboard zodat alles inzichtelijk is.

Evaluatie

Jaarlijks voeren we een evaluatie uit en organiseren we een strategische werksessie om nieuwe doelen te stellen voor het komende jaar.

Cases