De impact van corona

De vier webshops presteerden in 2019 boven verwachting en ambitieuze toekomstplannen lagen al klaar voor 2020 en de daarop volgende jaren. In maart 2020 zorgde de coronacrisis er echter voor dat de volledige evenementenbranche tot stilstand kwam. Bijeenkomsten en evenementen werden verboden en de omzet daalde in korte tijd enorm snel. Euro Events had geen enkele keuze en zag zich genoodzaakt om snel en hard in te grijpen, met serieuze consequenties voor de bedrijfsvoering en het personeelsbestand. Van voorheen twee vestigingen is de onderneming nu terug gegaan naar één centrale vestiging in Echt. De omzetdaling in enkele maanden is gigantisch te noemen en ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn erg onzeker.

Maar juist in deze moeilijke tijden moet blijken hoe stevig en duurzaam een bestaande samenwerking is. Is er sprake van partners die elkaar door dik en dun steunen? In samenspraak met Euro Events besluit Orange Juice om enkele lopende verplichtingen op te schorten en ook is Orange Juice bereid om intensief mee te denken in deze uitdagende situatie. In een aantal sessies werken Serge, directeur van Euro Events, en Remco (directeur Orange Juice) een meerjarenplan uit waarbij we verregaand gaan samenwerken.

Euroevents

Shared revenu model

Naast het realiseren en onderhouden van de vier webshops gaat Orange Juice de online marketing werkzaamheden overnemen van een extern bureau. Orange Juice wordt hiermee verantwoordelijk voor SEO, SEA, social media, mailmarketing, data-analyse en conversie optimalisatie. Orange Juice heeft veel vertrouwen in het uitbreiden van de samenwerking en gaat ook uren investeren voor eigen rekening en risico. Op basis van een realistische meerjarenbegroting spreken we een deels variabele vergoeding af die gebaseerd is op te behalen resultaten.

Dit shared revenu model komt juist nu goed van pas: Euro Events hoeft minder liquide middelen op korte termijn aan te wenden. Orange Juice investeert uren in dit gezamenlijke project in ruil voor een hogere beloning in de toekomst. Een groot voordeel van dit model is dat beide partijen elkaar zien als echte partners, met onderling vertrouwen en communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Dit leidt tot een veel intensievere samenwerking dan in het geval van een klassieke klant-leverancier verhouding. En juist in uitdagende tijden kan dat het verschil maken.